Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

Dyrektor szkoły
mgr Jadwiga Niewola

Wicedyrektor szkoły
mgr Wioletta Rżany

Pedagog szkolny:
mgr Jola Rzegoczan

Nauczyciele nauczania zintegrowanego:

mgr Renata Buczkowska

mgr Wiesława Dobrzańska

mgr Małgorzata Kutarbo
mgr Małgorzata Lech
mgr Bożena Matejko
mgr Alicja Mączka
mgr Joanna Michałowska
mgr Wioletta Rżany

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Krzysztof Knoblauch

mgr Adriana Kruszewska
mgr Honorata Roszak

 

Nauczyciele matematyki:
mgr Maria Puchalska-Jarosz

mgr Wioletta Wieczorek

Nauczyciele języka angielskiego:
mgr Patrycja Cyprjańska
mgr Edyta Kulik
mgr Andrzej Piotrowiak

Nauczyciele przyrody:
mgr Anna Kubaczka
mgr Joanna Radzieja

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Paulina Obiała
mgr Sylwia Partyka

mgr Remigiusz Użarowski

Nauczyciel plastyki:
mgr Katarzyna Konwińska

mgr Iwona Kubiak

 

Nauczyciele muzyki:
mgr Katarzyna Konwińska

Nauczyciele zajęć technicznych:
mgr Jadwiga Niewola
mgr Krzysztof Knoblauch

Nauczyciel historii:

mgr inż. Jolanta Piasta

 

Nauczyciel zajęć komputerowych:
mgr inż. Jolanta Piasta
mgr Joanna Radzieja

Nauczyciele religii

mgr Teresa Masłowska

ks. Krzysztof Batóg

Nauczyciel przysposobienia do życia w rodzinie:
mgr Irena Grodzka

Nauczyciele zajęć świetlicowych:

Kierownik świetlicy – mgr Iwona Kubiak
mgr Magdalena Staszkowska
mgr Małgorzata Kutarbo

mgr Michał Skiba

Nauczyciel biblioteki:
mgr Janina Wawrzyńczyk

Logopeda szkolny:
mgr Janina Wawrzyńczyk

Administrator e-dziennika

mgr Wioletta Wieczorek      wwieczorek@poczta.fm lub  wwieczorek2@poczta.fm