Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

Od 1 września 2011r Gmina Miejska Głogów realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia”.                               

W czasach, kiedy odchodzi się od nauczania w dużej grupie i kładzie nacisk na podmiotowość dziecka, jedyną szansą na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, a także zdobycie wykształcenia,  staje się indywidualizacja nauczania. W projekcie bierze udział łącznie 404 uczniów z SP2, SP3, SP6, SP7, SP10, SP12 i SP14. Celem głównym projektu jest indywidualizacja procesu kształcenia na zajęciach dla uczniów mających problemy w nauce jak i dla uczniów szczególnie zdolnych.

W naszej placówce, w projekcie tym bierze udział 56 dzieci (w tym 33 chłopców i 23 dziewczynki) oraz 10 nauczycieli. Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych mają okazję nie tylko pokonywać trudności w nauce i uzyskiwać wyższe stopnie, ale także pogłębiać swoje zainteresowania przyrodniczo-matematyczne lub artystyczne wykraczające poza program nauczania zintegrowanego. Zaś uczniowie z wadami wymowy oraz wadami postawy mają wsparcie logopedy, a także nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Dzięki pracy w małych grupach i możliwości korzystania z atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, nauka staje się dla dzieci przyjemnością i wpływa pozytywnie na ich rozwój.  

 

Zajęcia, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzykiem dysleksji –  15 uczniów (5 dziewczynek i 10 chłopców) – 2 grupy uczniów –

 

Nauczyciele prowadzący:  pani Wioletta Rżany, pani  Małgorzata Lech, pani  Magdalena Matysiak

 

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 15 uczniów (6 dziewczynek i 9 chłopców) – 2 grupy uczniów

 

Nauczyciele prowadzący: pani Bożena Matejko,  pani Joanna Michałowska,  pani Wiesława Dobrzańska 

 

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 6 uczniów (3 dziewczynki i  3 chłopców) – 2 grupy uczniów;

 

Nauczyciel prowadzący:  pani Janina Wawrzyńczyk

 

  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 7 uczniów (2 dziewczynki  i  5 chłopców) – 1 grupa uczniów;

 

Nauczyciel prowadzący:  pani Małgorzata Karwatka

 

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 7 uczniów (3 dziewczynki i  4 chłopców) – 1 grupa uczniów – brak zajęć z powodu rezygnacji nauczyciela

 

Nauczyciel prowadzący:  pani Róża Ewa Iżycka (od 03.09.2012 zajęcia chwilowo zawieszone z powodu braku nauczyciela)

 

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne – 6 uczniów  (4 dziewczynki i  2 chłopców) – 1 grupa uczniów

 

Nauczyciel prowadzący:  pani Iwona Kubiak