Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

                                                                             

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych
Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

 

Zajęcia odbywają się w każdą środę. W gimnastyce korekcyjnej uczestniczy 7 dzieci z klas drugich. Dzieci od początku swojej edukacji mają okazję skorygować swoją wadę postawy oraz usprawnić się fizycznie. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi sportowemu oraz ciekawym przyrządom do ćwiczeń, uczestnicy poprawiają swoją kondycję, poza tym w aktywny sposób mogą spędzić czas pozalekcyjny.

 

pani  Małgorzata Karwatka

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia