Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

 Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych
Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ”

 

 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

Zajęcia te odbywają się kilka razy w tygodniu. Podobnie jak zajęcia dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu, odbywały się one początkowo w trzech grupach prowadzonych przez trzy nauczycielki, natomiast od nowego roku w dwóch grupach. Bierze w nich udział piętnaścioro dzieci, u których już w wieku przedszkolnym, a następnie na początku klasy pierwszej, stwierdzono m.in. trudności w liczeniu, rozróżnianiu figur i orientacji w czasie. Dzieci mają do dyspozycji szeroki wachlarz atrakcyjnych pomocy dydaktycznych takich jak gry matematyczne, plansze interaktywne, kalendarze itp. Takie pomoce powodują, że matematyka nie jest już taka straszna, a może nawet sprawić wiele przyjemności.

  

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                          

Nauczyciel prowadzący zajęcia

panie     Joanna Michałowska

Wiesława Dobrzańska

Bożena Matejko