Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

    

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych
Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ”

 

 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno-
-przyrodnicze

 

 

Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu i są przeznaczone dla dzieci uzdolnionych, które wykazują zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Na zajęciach tych wykorzystuje się bardzo dużo atrakcyjnych pomocy, które poszerzają wiedzę z takich dziedzin jak przyroda, geografia, astronomia, biologia, fizyka Dzieci mają okazję przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty, mają do dyspozycji również mapy, gry i figury matematyczne, które pozwalają zdobywać umiejętności wykraczające poza podstawowy program nauczania matematyki w klasach I-III.  Zajęcia te od początku projektu cieszą się wielką popularnością, o czym świadczyła już duża liczba kandydatów.

 

 nauczyciel prowadzący:

pani Róża Ewa Iżycka