Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

                           

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych
Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ”

 

 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci wybitnie, szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki w sali nr 8. W zajęciach uczestniczy 6 dzieci z klas obecnie trzecich. Dzieci pogłębiają swoje zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, szczególnie plastyczne. Poprzez atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem ciekawych materiałów oraz narzędzi.

W czerwcu 2012 roku uczniowie biorący udział w zajęciach plastycznych w ramach projektu zaprezentowali wyniki swojej pracy. Przez cały miesiąc w szkole można było oglądać i podziwiać dzieła wykonane przez młodych artystów.  Mali artyści mając do wyboru szeroką gamę pomocy naukowych i narzędzi zakupionych ze środków EFS, tworzyli głównie malowidła oraz ilustracje. Tematyka tych obrazów była dość zróżnicowana. Zazwyczaj obejmowała rośliny i zwierzęta, martwą naturę, pejzaże, architekturę, zagadnienia dotyczące naszej planety i ekologii, a także święta i okoliczności związane ze szkołą. Wystawy spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, nie tylko tych najmłodszych, ale i starszych. Przykuwały również uwagę grona pedagogicznego oraz rodziców.

 

pani  Iwona Kubiak

Nauczyciel prowadzący zajęcia