Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych
Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ”

 

 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzykiem dysleksji

 

Zajęcia dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu odbywają się przynajmniej raz w tygodniu. Dzieci, które biorą udział w tej formie pomocy edukacyjnej podzielone zostały  początkowo na trzy grupy pięcioosobowe, a od nowego roku szkolnego pracują w dwóch grupach po siedem i osiem osób. Uczniowie ci od klasy drugiej uczą się poprawnie pisać pod względem ortograficznym i stylistycznym. Poprawiają stopniowo swoją płynność i efektywność czytania oraz uczą się czytania ze zrozumieniem. Chłopcy i dziewczynki nie tylko korzystają z różnych ćwiczeń w pisaniu, ale także z gier dydaktycznych, które czynią zajęcia niekiedy ciekawszymi niż tradycyjne lekcje.