Etwinning

ETWINNING W NASZEJ SZKOLE

eTwinning to międzynarodowy program Unii Europejskiej. Program ten jest oparty na partnerstwie szkół europejskich i polega na realizowaniu wspólnych działań za pośrednictwem technologii informacyjnych (ICT). Celem programu jest wspieranie bliźniaczej współpracy szkół w Europie. Jest on okazją do wymiany informacji i wiedzy ponad europejskimi granicami, zawarcia nowych znajomości, poznania różnych kultur oraz wspólnego uczenia się. Od roku szkolnego 2014 – 2015 w ramach eTwinningu mogą współpracować ze sobą szkoły z Polski.
Przydatny adres internetowy związany z programem: http://www.etwinning.pl

Program zapewnia nauczycielom i uczniom pomoc i narzędzia internetowe potrzebne podczas poszukiwania partnera i realizacji projektów. Zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel – rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób – jest to niezbędne podczas wirtualnej komunikacji z obcojęzycznym partnerem. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują Internet jako codzienne narzędzie pracy, wymieniając informacje i materiały dydaktyczne.
Wieloaspektowość działań prowadzonych podczas realizacji projektów e-Twinning i płynące z niego korzyści sprawiły, że warto było go wprowadzić w naszej szkole.
Nasza szkoła została zarejestrowana na portalu eTwinning w sierpniu 2016 roku. Dzięki temu mamy możliwość korzystania z portalu internetowego oraz otrzymywania bieżących informacji za pomocą poczty e-mail.