„Wzorowy uczeń” w SP6

9 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie odbył się apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2017/2018 „Wzorowy uczeń”. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali uczniowie z klas 4-6, którzy uzyskali w pierwszym półroczu średnią ocen minimum 4,75 oraz przynajmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
W ubiegłym semestrze takie wspaniałe wyniki osiągnęło 45 osób. Dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali 100-procentową frekwencję. Dobrym zdrowiem, które nie pozwoliło opuścić ani jednego dnia w szkole, mogło pochwalić się 12 uczniów.

Ponadto w czasie apelu nagrodzone zostały osoby, które wzięły udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

Gratulujemy wszystkim uczniom wzorowym oraz szkolnym wolontariuszom.

Galeria zdjęć –> kliknij