Efekt. energ.

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki 18 w Głogowie

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.

o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 6

w Głogowie im. Tadeusza Kościuszki, których celem była poprawa efektywności energetycznej:

  1. Sukcesywna wymiana oświetlenia jarzeniowego na ledowe w salach lekcyjnych i na korytarzach.
  1. Sukcesywna wymiana eksploatowanych urządzeń na urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
  1. Sukcesywne nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.