Pedagog i pedagog specialny

List do rodziców

Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego
Godziny pracy pedagoga
Poniedziałek: 8.00 – 14.30
Wtorek: 9.40 – 11.40, 12.25 – 14.25
Środa: 8.00 – 11.30, 13.30 – 14.30
Czwartek: 9.40 – 11.40, 12.25 – 14.25
Piątek: 9.40 – 12.40
Konsultacje: poniedziałek 14.30 – 15.30
PEDAGOG SPECJALNY:
Wtorek: 9.00 – 12.00
Środa: 8.30 – 11.30
Czwartek: 8.00 – 11.00
Konsultacje: co drugi wtorek 12.00 – 13.00