Kadra

Dyrektor szkoły - mgr Jadwiga Niewola

Pedagog szkolny:
mgr Jola Rzegoczan

Nauczyciele nauczania zintegrowanego:
mgr Renata Buczkowska
mgr Małgorzata Kutarbo
mgr Małgorzata Lech
mgr Joanna Michałowska
mgr Wioletta Rżany

Nauczyciele języka polskiego:
mgr Marzena Fahner
mgr Krzysztof Knoblauch
mgr Honorata Kotwica

Nauczyciele matematyki:
mgr Anna Podgórska
mgr Maria Puchalska-Jarosz
mgr Wioletta Wieczorek

Nauczyciele języka angielskiego:
mgr Edyta Kulik
mgr Andrzej Piotrowiak
mgr Katarzyna Litawa

Nauczyciel języka niemieckiego:
mgr Agnieszka Pilarowska

Nauczyciele przyrody:
mgr Anna Kubaczka
mgr Joanna Radzieja

Nauczyciel geografii:
mgr Anna Kubaczka

Nauczyciel biologii:
mgr Joanna Radzieja

Nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Paulina Obiała
mgr Sylwia Partyka
mgr Remigiusz Użarowski

Nauczyciel chemii:
mgr Anna Podgórska

Nauczyciel fizyki:
mgr Wioletta Wieczorek
Wicedyrektor szkoły - mgr Wioletta Rżany

Nauczyciel plastyki:
mgr Katarzyna Konwińska - Nowicka

Nauczyciel muzyki:
mgr Katarzyna Konwińska - Nowicka

Nauczyciele techniki:
mgr Jadwiga Niewola
mgr Krzysztof Knoblauch
mgr Maria Puchalska - Jarosz

Nauczyciel historii:
mgr inż. Jolanta Piasta

Nauczyciel informatyki:
mgr inż. Jolanta Piasta
mgr Joanna Radzieja

Nauczyciele religii:
mgr Mariola Król-Wrześniewska
ks. Marcin Krzyżanowski

Nauczyciel przysposobienia do życia w rodzinie:
mgr
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:
mgr Honorata Kotwica

Nauczyciele zajęć świetlicowych:
Kierownik świetlicy: mgr Iwona Kubiak - Adamczyk
mgr Renata Buczkowa
mgr Wiesława Dobrzańska


Nauczyciel biblioteki:
mgr Bożena Matejko

Logopeda szkolny:
mgr

Administrator e-dziennika:
mgr Wioletta Wieczorek email: wwieczorek@sp6.glogow.pl