Kadra

Dyrektor szkoły - mgr Jadwiga Niewola

Pedagog szkolny:
mgr Jola Rzegoczan

Nauczyciele nauczania zintegrowanego:
mgr Renata Buczkowska
mgr Małgorzata Kutarbo
mgr Małgorzata Lech
mgr Bożena Matejko
mgr Joanna Michałowska
mgr Wioletta Rżany

Nauczyciele języka polskiego:
mgr Krzysztof Knoblauch
mgr Honorata Roszak

Nauczyciele matematyki:
mgr Maria Puchalska-Jarosz
mgr Wioletta Wieczorek

Nauczyciele języka angielskiego:
mgr Edyta Kulik
mgr Katarzyna Litawa
mgr Andrzej Piotrowiak

Nauczyciele przyrody:
mgr Anna Kubaczka
mgr Joanna Radzieja

Nauczyciele geografii:
mgr Anna Kubaczka
Nauczyciele biologii:
mgr Joanna Radzieja

Nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Paulina Obiała
mgr Sylwia Partyka
mgr Remigiusz Użarowski
Wicedyrektor szkoły - mgr Wioletta Rżany

Nauczyciel plastyki:
mgr Katarzyna Konwińska
mgr Iwona Kubiak - Adamczyk

Nauczyciele muzyki:
mgr Katarzyna Konwińska

Nauczyciele zajęć technicznych:
mgr Jadwiga Niewola
mgr Krzysztof Knoblauch

mgr Maria Puchalska - Jarosz
Nauczyciel historii:
mgr inż. Jolanta Piasta

Nauczyciel zajęć komputerowych:
mgr inż. Jolanta Piasta
mgr Joanna Radzieja
mgr Wioletta Wieczorek

Nauczyciele religii:
mgr Małgorzata Garlińska
ks. Krzysztof Batóg

Nauczyciel przysposobienia do życia w rodzinie:
mgr Irena Grodzka

Nauczyciele zajęć świetlicowych:
Kierownik świetlicy – mgr Iwona Kubiak - Adamczyk
mgr Renata Buczkowa
mgr Wiesława Dobrzańska
mgr Alicja Mączka
mgr Anna Kubaczka

Nauczyciel biblioteki:
mgr Janina Wawrzyńczyk

Logopeda szkolny:
mgr Janina Wawrzyńczyk

Administrator e-dziennika:
mgr Wioletta Wieczorek email: w.wieczorek@sp6glogow.edupoczta.pl