Matematyka

Ćwicz tabliczkę mnożenia

zad1 z dnia 17.01.2022.

Średnia arytmetyczna czterech liczb jest równa 8. Jaką liczbę trzeba dopisać, aby średnia arytmetyczna wszystkich pięciu liczb była równa 10? Zapisz obliczenia. Wskazówka – ile jest równa suma 4 liczb, jeśli ich średnia wynosi 8?zastąp za pomocą równania fakt, że średnia arytmetyczna 5 liczb równa się 10. Zastąp sumę 4 liczb jedną.

Zad2 z dnia 24.01.2022