Stypendia i zasiłki socjalne

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Uwaga:

Od września 2017r. wnioski o przyznawanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego należy składać w MOPS w Głogowie. Prosimy o zapoznanie się z następującymi warunkami:

Informacja w sprawie stypendiów – zasiłków MOPS na rok szkolny 2017-2018