Świetlica


Świetlica szkolna

Zaprasza od godziny 6:30 do godz.16:30


Uwaga! Wychowankowie świetlicy do domu wypuszczani są z godziną określoną przez rodziców na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub w zeszycie kontaktowym. Dzieci mogą wychodzić samodzielnie na pisemny wniosek o godzinie wskazanej przez rodzica/ opiekuna lub mogą być odbierane przez osoby zaznaczone w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów lub w zeszycie kontaktowym Chcąc zachować bezpieczeństwo Państwa dziecka, przypominamy, że jest kategoryczny zakaz wypuszczania dzieci „na telefon”. Liczymy na współpracę z Państwem i dostosowanie się do w/w zaleceń.
Wychowawcy Świetlicy Szkolnej