Rada rodziców

Składka na Radę Rodziców w tym roku szkolnym wynosi 40 złotych. Kwoty prosimy wpłacać do skarbników trójek klasowych lub na konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców:
PKO BP SA Odział 1 w Głogowie
Plac Konstytucji 3 Maja 1
31 1020 3017 0000 2102 0298 6503