Konkursy

I powiatowy konkurs Wiersza logopedycznego

Zapraszam do szkolnego konkursu wiersza logopedycznego. Po eliminacjach szkolnych 3 uczestników z kategorii wiekowej I-III i IV-VI zostanie zgłoszonych na konkurs powiatowy. Przedmiotem konkursu jest recytacja wybranego wiersza. Organizator konkursu podał wiersze, które należy przygotować do recytacji.  Wiersze dostępne są w bibliotece szkolnej.

W czwartek 3 października odbędą się eliminacje szkolne w SP 6 . Powiatowy konkurs odbędzie się
10 października w bibliotece I LO w Głogowie.

Zapraszam do udziału w konkursie.

 

Powiatowy konkurs fotograficzny dla uczniów z klas I – VI, Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości  – pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa.

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Głogowa i powiatu głogowskiego.

Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących różnorodność i piękno powiatu głogowskiego.

 

Warunki konkursu:

  1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z powiatem głogowskim.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia w formacie 15 cm x 21 cm.
  3. Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza akceptacje regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – regulamin konkursu i karty zgłoszenia dostępne są w bibliotece szkolnej w SP 6.
  4. Konkurs przebiega 3 etapowo;
  • I – etap szkolny – dostarczenie prac do 21 października 2019 roku
  • II – etap – międzyszkolny
  • III etap powiatowy.
  • 28 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu w Bibliotece Pedagogicznej

Janina Wawrzyńczyk szkolny bibliotekarz.