Konkursy

Konkurs dla klas 1-3 „Zimowe opowieści z mojej okolicy”

Cel konkursu:

– rozwijanie kreatywności, umiejętności dziennikarskich oraz wrażliwości na zimową rzeczywistość.

Kategorie konkursowe:

-Najlepsza zimowa Opowieść dziennikarska ( praca spisana na kartce)

-Najlepsza Ilustracja do zimowej opowieści ( ilustracja w dowolnej technice plastycznej, praca płaska, format A3)

-Najlepsza prezentacja mówiona ( praca nagrana w formie montażu słownego w jednym z dostępnych formatów: mp4, wmv, flv, f4v, swf, avi lub w formie linku jako bezpośredni załącznik i przesłana na adres e- mail: bmatejko@sp6.glogow.pl

Zasady Uczestnictwa:

Każdy uczestnik wybiera sobie jedną kategorię i zgłasza jedną pracę.

Praca powinna być indywidualna i oryginalna.

Termin dostarczania prac:

Prace należy dostarczyć do 14 lutego (środa) na e-mail lub do biblioteki szkolnej

Nagrody:

Da zwycięzców Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody , takie jak książki, gadżety związane z zimą oraz voucher