Platforma Elemento.

„Świadomy Junior”.

Działania profilaktyczne w ramach programu Przemoc rówieśnicza – „Świadomy Junior”. 1. Przemoc fizyczna, psychiczna, cyberprzemoc. 2. Odpowiedzialność prawna osób nieletnich. 3. Czyny karalne. W programie dziś uczestniczyły klasa […]

Czytaj dalej

Uczestniczymy w programach: