Akcja znicz w Szkole Podstawowej nr 6.

 W dniach 26 – 28 października nasza placówka uczestniczyła w „Akcji znicz”, zorganizowanej pod patronatem fundacji Hospicjum Głogowskiego. Udało nam się rozprowadzić 54 znicze, w zakupie których uczestniczyły wszystkie klasy naszej placówki, a także pracownicy i rodzice. Przekazanie puszki nastąpiło w piątek, czekamy na wyniki naszej zbiórki. Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się w akcję.

Galeria