Dawnych kartek czar…..

Zapraszamy do szkolnej biblioteki na wystawę kartek imieninowych, pocztowych i widokówek oraz telegramów. Niektóre z nich mają ponad 50 lat i są przykładem jak kiedyś przekazywano sobie słowa radości, troski, życzeń czy pozdrowień.  Kartki i widokówki są przykładem dokumentacji minionych czasów zatrzymanych w kolorowym obrazku. Dzisiaj możemy zrobić pocztówki z samodzielnie zrobionych zdjęć.