Dodatkowe zajęcia wspomagające

Od początku przyszłego tygodnia nasza szkoła zorganizuje dla klas 4-8 zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Są to dodatkowe zajęcia, przyznane przez ministerstwo, w ramach wspomagania uczniów po zdalnym nauczaniu. Można zaznaczyć wszystkie 3 przedmioty. W tym tygodniu września uczniowie otrzymają od wychowawców stosowne formularze.
Harmonogram realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów podany będzie po otrzymaniu wypełnionych przez Państwa deklaracji.

Deklaracja