Dzień Bezpiecznego Internetu

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej co roku w miesiącu lutym jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu. Ma on na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

Tegoroczne obchody DBI odbywały się pod hasłem „Działajmy razem”. Uczniowie  przez dwa tygodnie na lekcjach informatyki wykonywali ciekawe plakaty, prezentacje multimedialne. Zmagali się w internetowym escepe room pod hasłem „Bezpieczny w Internecie” oraz stworzyli własnego Avatara, który niósł przesłanie o zagrożeniach w Internecie.

Niektórzy uczniowie mogli na lekcjach informatyki w dniu 7 lutego uczestniczyć w konferencji DBI. Konferencja została zorganizowanej przez Polskie Centrum Programu „Safer Internet”, była to transmisja na żywo.

Galeria