Dzień Bezpiecznego Internetu – „Działajmy razem!”

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

W naszej szkole w miesiącu styczniu obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to już kolejna edycja tej imprezy na terenie naszej szkoły. Działania profilaktyczne podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w styczniu lub w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.

W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.

We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych prac stworzonych przy pomocy programów komputerowych lub różnych plakatów