„FOTOMAT – matematyka wokół nas”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
serdecznie zapraszają uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu głogowskiego do udziału w konkursie fotograficznym „FOTOMAT – matematyka wokół nas” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa.
Celem konkursu jest rozpowszechnianie matematyki wśród dzieci i młodzieży, kreowanie niebagatelnego spojrzenia na ten przedmiot, dostrzeganie jej piękna i praktycznych rozwiązań w codziennym życiu, kształtowanie umiejętności uchwycenia pewnych elementów i uwiecznienia ich na fotografii w niepowtarzalny i ciekawy sposób.

Warunki konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego, nauczycieli.
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne ukazujące matematykę w bliższym i dalszym otoczeniu – wzory,
kształty figur geometrycznych, bryły, miary, zjawiska
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x 21 cm.
4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest
równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób
trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na
publikowanie swojego wizerunku.
5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
Nadać tytuł fotografii i wyjaśnić krótko związek obiektu z matematyką.
6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we
wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które
zajęła w konkursie.
7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.
Etap szkolny do 15.12.2023 r.
prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie
Aleja Wolności 74 67-200, Głogów do 19.12.2023 r.
Etap międzyszkolny 12.01.2024 r.
wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac
Rozstrzygnięcie konkursu 21.02.2024 r., godz. 16.00
podsumowanie konkursu
w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie.