HARMONOGRAM i INSTRUKCJA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

Proszę o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM i INSTRUKCJĄ ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK.

Podręczniki oddajemy wejściem do szatni – sala 23.

HARMONOGRAM ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK
KLASA – DATA – DZIEŃ – GODZINY

1a – 16 czerwca – wtorek od 13.00 – 14.00
2a – 16 czerwca – wtorek od 14.00 – 15.00
2b – 17 czerwca – środa od 13.00 – 14.00
3a – 17 czerwca – środa od 14.00 – 15.00
3b – 18 czerwca – czwartek od 9.00 – 10.00
4a – 18 czerwca – czwartek od 10.00 – 12.00
5a – 18 czerwca – czwartek od 12.00 – 13.30
5b – 18 czerwca – czwartek od 13.30 – 15.00
5c – 19 czerwca – piątek od 9.00 – 10.30
5d – 19 czerwca – piątek od 10.30 – 12.00
6a – 19 czerwca – piątek od 12.00 – 13.30
6b – 22 czerwca –poniedziałek od 9.00 – 10.30
6c – 22 czerwca – poniedziałek od 10.30 – 12.00

INSTRUKCJA ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW/RODZICÓW
W związku z panującą pandemią COVID – 19 zmieniły się zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek.
Prosimy o:
– odkupienie zniszczonych lub zagubionych podręczników,
– zwrot zgodnie z harmonogramem,
– usunięcie foliowych okładek z podręczników,
– zadbanie o czystość i estetykę zwracanych książek,
– sklejenie rozdartych kartek,
– wyjęcie wszystkich notatek uczniowskich,
– zwracanie podręczników w kompletach:
* kl. I-III – Nowi Tropiciele – 3, 4 i 5, podręcznik do języka angielskiego
* kl. IV – 9 pozycji
* kl. V – 10 pozycji – (podręczniki do: Informatyki, Lekcje muzyki, Do dzieła!, które były w klasie
zostały oddane przez nauczyciela do biblioteki).
*kl. VI – 10 – (podręczniki do: Informatyki, Lekcje muzyki, Do dzieła!, które były w klasie zostały
oddane przez nauczyciela do biblioteki).

– ZAPAKOWANIE PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO FOLIOWEJ TORBY,
– włożenie do torby kartki z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, liczbą zwróconych podręczników, liczbą zwróconych książek.

Zwrot należy potwierdzić podpisem ucznia/rodzica własnym długopisem na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.
Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy kierować do nauczyciela uczącego danego przedmiotu i p. Janiny Wawrzeńczyk przez e-dziennik.

Biblioteka szkolna –
Janina Wawrzyńczyk