Konkurs – KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3
szkolny konkurs językowo-plastyczny organizowany w SP 6 w Głogowie

 1. Cele konkursu:

* rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

* rozwijanie wrażliwości estetycznej;

* pogłębianie znajomości języka angielskiego

 1. Temat

Tematem konkursu jest interpretacja hasła „Czar Świąt Bożego Narodzenia”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego

Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim.

 1. Warunki uczestnictwa:
  • Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.
  • 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową
  • Technika, rozmiar i kształt prac dowolny.
 2. Termin dostarczania prac:
  do 14 grudnia 2016r. – do nauczycieli języka angielskiego
 3. Opis prac:
  • Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa. Prace, które nie będą posiadały tych informacji będą odrzucane!
 4. Zasady oceniania:
  • Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:
  – nauczyciele języków obcych – nauczyciel plastykiKomisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
  – poprawność językowa, – pomysłowość, sposób wykonania,
  – ogólny wyraz artystyczny, – dobór technik plastycznych do wieku.

5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone

Koordynator konkursu:

Edyta Kulik