Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowe ozdoby

Cele:
– wdrażanie do tradycji świątecznych,
– uwrażliwianie na piękno,
-odkrywanie predyspozycji i zainteresowań uczniów,
– rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych

Zasady:
– konkurs adresowany do uczniów klas I-III;
– ozdoby wykonane dowolna techniką;
– każdy uczestnik prezentuje tylko jedną pracę;
– prace dostarczyć do p. Bożeny Matejko w terminie do 28 listopada (na odwrocie ołówkiem zapisać imię, nazwisko, wiek);
– Prace opatrzone metryczką zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie;
– Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 10 grudnia. Po uroczystym wręczeniu nagród odbędą się słodkie warsztaty