Narodowe czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

23 września 2022 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel w ramach XI ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Nauczyciele języka polskiego oraz wybrani uczniowie klas ósmych, klasy siódmej i oddziałów przygotowawczych w tym roku szkolnym odczytali kilka utworów Adama Mickiewicza ze zbioru pt. „Ballady i romanse”. Przez niemal całą godzinę lekcyjną uczniowie klas 4-8 mieli okazję wysłuchać wzorowej interpretacji ballad, które zostały wydane równo 200 lat temu. Ponadto mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą biografię i twórczość naszego wieszcza narodowego.

Galeria

                                                                                                                                                                                                                         K.Knoblauch