Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie Ustawa Rządowa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jako święto narodowe uchwalono w 1919 roku. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły jego obchodów. Święto Narodowe 3 Maja przywrócono jednak w 1990 roku. W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień trzeci maja, to ważny dzień dla wszystkich Polaków.