Nasi stypendyści

Stypendium Prezydenta Głogowa są przyznawane są uczniom za wybitne wyniki w nauce, spełniające kryterium średniej ocen, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w zawodach artystycznych, sprawnościowych i w wolontariacie. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, spełnili kryteria i otrzymali stypendia. Niestety, ze względu bezpieczeństwa nie odbyła się uroczystość ich wręczenia. Uczniowie otrzymali je w szkole. Gratulujemy sukcesów! Jesteśmy z Was bardzo dumni!