„Our planet, our health – Nasza planeta, nasze zdrowie.”

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich, gdzie miasta nadają się do życia, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

 

  W Światowym Dniu Zdrowia 2022, WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie. Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2022 jest :

„Our planet, our health – Nasza planeta, nasze zdrowie.”

 Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny. Ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych. W ogrzewanym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.  Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie.  Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór, i trafiły do ​​naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

 Podczas gdy pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, uwydatniła również nierówności w naszym świecie, podkreśliła pilną potrzebę stworzenia zrównoważonych społeczeństw dobrobytu. Gospodarka dobrobytu ma na celu dobro człowieka, równość i zrównoważony rozwój ekologiczny.

https://youtu.be/ZmV9wQoAvHo

https://youtu.be/bi5wM1S1W4A

Co możesz zrobić, aby chronić naszą planetę i nasze zdrowie?

  • Podziel się swoją historią: nasza planeta, nasze zdrowie. 
  • Podnieś głos i domagaj się działań na rzecz klimatu, aby chronić swoje zdrowie. 
  • Działaj, inspiruj innych” – dołącz do naszego planu: 
  • Chodź lub pedałuj do szkoły, pracy przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Wybierz transport publiczny.
  • Zmień dostawcę energii na produkującego ją ze źródeł odnawialnych; nie ogrzewaj pomieszczeń powyżej 21,5°C; wyłącz światło, gdy nie ma nikogo w pokoju.
  • Kupuj świeże artykuły spożywcze od lokalnych producentów i unikaj wysoko przetworzonej żywności i napojów. 
  • Kupuj mniej plastiku; używaj toreb spożywczych nadających się do recyklingu.

(Program prozdrowotny)