Pasowanie klas pierwszych

W dniu 16 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor Jadwiga Niewola powitała wszystkich przybyłych gości, a szczególnie serdecznie klasy pierwsze, którym życzyła wielu sukcesów oraz dużo radości w każdym dniu nauki.
Dzieci z klas I zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Deklamowały wiersze, śpiewały piosenki oraz wykonywały inne próby świadczące o tym, że zasługują na miano ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Głogowie. Gromkie brawa publiczności były dowodem, że dzieci przygotowały się na przysłowiową piątkę.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas I ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor wraz z Panią Wicedyrektor Wiolettą Rżany dokonały aktu pasowania, dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom oraz pierwszą w życiu legitymację szkolną. Od dzisiaj nasze pierwszaki będą miały nie tylko prawa, ale również obowiązki.
Ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci.
Uroczystość pasowania przygotowały Panie: M. Kutarbo oraz K. Dobosz.
Galeria zdjęć –>