Pasowanie klasy pierwszej

12 września 2023 r. przed sztandarem oraz w obecności dyrektor szkoły pani Jadwigi Niewoli uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.

Galeria