Pięknie czytamy

Dnia 25.04.2018 r. odbył się Szkolny Konkurs klas I-III „Mistrz Czytania”. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas I-III. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Przewodnicząca: mgr Bożena Matejko,  Członkowie: mgr Janina Wawrzyńczyk i  Przewodniczący SU – Stanisław Sieradzy. Każdy uczestnik Konkursu prezentował się przed Komisją z czytania przygotowanego wcześniej fragmentu ulubionej książki. Oprócz tego każdy uczeń otrzymał do przeczytania tekst bez przygotowania. Dla uczniów klas I był to fragment książki „Szewczyk Dratewka”, uczniowie klas II otrzymali fragment książki „Cudaczek Wyśmiewaczek”, natomiast uczniowie klas III przeczytali fragment „Doktor Dolittle”. Komisja oceniała technikę, płynność czytania, modulowanie głosem, stosowanie się do znaków przestankowych.

W  kategorii klas I największą ilość punktów otrzymali:

I miejsce: Bartosz Kozakiewicz – kl. 1a,

II miejsce: Jan Kosturkiewicz – kl. 1a,

III miejcse: Andrzej Żydek – kl. 1b.

W  kategorii klas II na kolejnych stopniach podium uplasowali się:

I miejsce: Zofia Przybysz – kl. 2a

II miejsce: Lena Babiarczyuk – kl. 2a

W  kategorii klas III:

I miejsce: Adam Kondratowicz – kl. 3a

II miejsce: Hanna Kubas – kl. 3d

III miejsce: Hubert Szydełko – kl. 3b.

Każde dziecko, które brało udział w konkursie zostało nagrodzone. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Zapraszamy do Konkursu już za rok. „Kto czyta książki – żyje podwójnie” (Umberto Eco)

Galeria zdjęć –> kliknij