Pomoc dzieciom z oddziałów onkologicznych we Wrocławiu

Nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy dzieciom dotkniętym białaczką, czyli nowotworem krwi. Akcję koordynuje Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, pod hasłem
„STRAŻACY WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE razem z SP 6”
Chcemy wraz z okolicznymi strażakami , aby święta dzieci chorych na nowotwór krwi – BIAŁACZKĘ, był czasem, w którym choć troszkę mniej myślą o swojej chorobie i aby uwierzyły, że może nadejść dla nich lepszy czas.
Wszystkich chętnych prosimy o przynoszenie do szkoły:
ZABAWEK, KSIĄŻEK, GIER PLANSZOWYCH, KREDEK, MAZAKÓW, BLOKÓW, KOLOROWANEK, GRZECHOTEK, GRYZAKÓW, KLOCKÓW.
WAŻNE!!! Wszystkie rzeczy muszą być nowe, ze względu na miejsce, do którego mają trafić
Naszą zbiórkę będziemy prowadzili do 3 grudnia – dary można przynosić do – sali nr 7, 23, biblioteki, świetlicy – proszę, aby miały karteczkę, od kogo pochodzi podarunek – imię, nazwisko, klasa
Koordynator akcji – Joanna Radzieja