„Pomoc mierzona kilogramami”

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Pomoc mierzona kilogramami.”Konkurs został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i dotyczył zbiórki żywności długoterminowej na rzecz społeczności lokalnej Głogowa i zaopatrzenia społecznych lodówek. Żywność zbieraliśmy do 16 października 2019r. Dzień później, podczas Happenningu na placu targowym przy Wałach Chrobrego, odbyło się oficjalne ważenie dostarczonej przez szkoły żywności. Nasi uczniowie przynieśli 36 kg różnych artykułów spożywczych. Wszystkim dzieciom i rodzicom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy za okazane serce.
                                                                                                                                                                                           A. K.