PROCEDURA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 01.09.2020 oraz PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII W ROKU SZKOLNYM 2020

 

Drodzy uczniowie i rodzice. Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie 01.09.2020 r. o godzinie 8.30 na placu przed szkołą
i boiskach.

2. Dyrektor spotka się z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami na boisku szkolnym.

3. Uczniowie mają obowiązek być w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.

4. Uczniowie z klas I przychodzą z jednym opiekunem zachowując środki bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki, zachowany dystans).

5. Uczniowie z klas II i III doprowadzeni przez opiekunów do szkoły gromadzą się samodzielnie w pobliżu wychowawcy.

6. Uczniowie i opiekunowie w maseczkach, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu gromadzą się przy wychowawcy z tabliczka z danej klasy.

7. Spotkanie wychowawców z uczniami klas II – VII odbędzie się na boisku szkolnym
w wyznaczonych miejscach. Dzieci otrzymają plan lekcji i informację z zasadami zachowania w czasie pandemii.

8. Uczniowie tego dnia nie mogą wejść do szkoły.

                                              W razie niepogody – padającego deszczu:

 • Klasy I – III rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w budynku szkolnym o godzinie 8.30:
 • Klasa I a – sala numer 31, drugie piętro, prawą strona wejścia głównego;

Klasy II i III:

 • Klasa II a, sala 30 – wejście przez szatnię;
 • Klasa III a, sala 21 – wejście przez szatnię;
 • Klasa III b, sala 18 – wejście przez szatnię.
 1. W razie niepogody – padającego deszczu:
   Klasy IV – V rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w budynku szkolnym o godzinie 9.00:
 • Klasy IV a, sala 23 – wejście przez szatnię;
 • Klasa IV b, sala 32 – wejście przez szatnię;
 • Klasa V a – sala gimnastyczna, wejściem przy sali gimnastycznej.
 1. W razie niepogody – padającego deszczu:
  Klasy VI – VII rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w budynku szkolnym o godzinie 9.30:
 • Klasa VI a, sala 29 – wejście przez szatnię;
 • Klasa VI b, sala 7 – wejście przy sali gimnastycznej;
 • Klasa VI c, sala 26 – wejście przez szatnię;
 • Klasa VI d, sala 25 – wejście przez szatnię;
 • Klasa VII a, sala 8 – wejście przy sali gimnastycznej;
 • Klasa VII b, sala 27 – wejście przez szatnię;
 • Klasa VII c, sala 24 – wejście przez szatnię.

PROCEDURA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 01.09.2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII W ROKU SZKOLNYM 2020