Program antynikotynowy „Bieg po zdrowie”

 

W II semestrze roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy 4a uczestniczyli w programie antynikotynowym pt. „Bieg po zdrowie”.

Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć i warsztatów było stymulowanie kreatywności i aktywności.

Galeria