Projekt biologiczny klas 8-mych – „Człowiek i jego ewolucja”

Klasy 8-me miały możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań biologicznych. Tematem tego projektu był człowiek i jego ewolucja. Powstało wiele ciekawych prac, które ozdobiły korytarz naszej szkoły.

Galeria