Rekrutacja na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” dla klas I-III

Pragniemy Państwa poinformować że w dniach 04-06.05.2021 roku w naszej szkole odbędzie się rekrutacja na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu po deklaracje uczestnictwa w projekcie (pod numerem telefonu Wszystkie chętne osoby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 76 833 30 37).

Informacje o programie:

„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.. Projekt przewiduje włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności. Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w tych zajęciach.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała
i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć, oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy
i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji
i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również
z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe.