Sprzątanie Świata 2019 w SP 6

Jak co roku, tak i w tym, nasza szkoła przystąpiła do kolejnej akcji „Sprzątania Świata”, która odbyła się w tym roku 20 września , w piątek, przy współudziale wydziału komunalnego Urzędu Miasta.

Hasło tegorocznej edycji to – Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

Nasi uczniowie chętnie przystąpili do akcji i ochoczo wysprzątali tereny przyległe do naszej szkoły. Uczniowie klas 1-3 porządkowali swoje klasy i tereny boisk i Ogrodu Dydaktycznego. Starsze klasy – 4-6 wyszły z nauczycielami w teren i wysprzątały pobliskie skwery, chodniki i klomby. Każda klasa otrzymała zestaw worków do zbiórki selektywnej, aby od razu można było śmieci zbierać w sposób uporządkowany. Uczniowie utrwalali sobie przy okazji zasady zbiórki selektywnej odpadów. Pogoda w tym roku dopisała i mogliśmy dokładnie wysprzątać cały przydzielony teren.

 
Galeria zdjęć –>