Sprzątanie świata w naszej szkole

W poniedziałek 18 września odbyła się w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata”. Jak co roku włączaliśmy się w międzynarodowe działania przypominające,  że powinniśmy troszczyć się o naszą planetę Ziemię. Nasi najmłodsi uczniowie sprzątali swoje klasy i teren przyszkolny. Uczniowie klas starszych wyszli tradycyjnie posprzątać na ulicach sąsiadujących z naszą szkołą i okolicznych terenach zielonych. Śmieci były od razu segregowane i trafiły do odpowiednich kontenerów.

Galeria