„Święty Mikołaj Biskup – Patron Głogowa”

Dnia 6 grudnia odbyła się gra miejska pt: „Święty Mikołaj Biskup – Patron Głogowa” pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa. Nasze uczennice rywalizowały z młodzieżą klas VII – VIII szkół podstawowych i z młodzieżą szkół ponadpodstawowych.

Gra odbywała się w przestrzeni miejskiej Głogowa (centrum miasta), na terenie wskazanym na dostarczonej uczestnikom mapie. Zadaniem zespołów uczestniczących w grze było zaliczenie poszczególnych zadań, poprzez wykonanie przygotowanych poleceń z zakresu znajomości np.: życiorysu św. Mikołaja, legend związanych z cudami św. Mikołaja, historii parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie, współczesnej historii Głogowa. Część zadań wymagała korzystania ze smartfona z aplikacją do czytania kodów QR oraz znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego.

Nasze uczennice Nadia Orzechowska i Blanka Jędrzejczak zajęły na 12 zespołów biorących udział w grze terenowej 4 miejsce. Gratulujemy!!!

Galeria