Uczeń Bezpieczny w Sieci – działania

Jednym z pierwszych działań związanych z konkursem było przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród naszych uczniów. Uczniowie klas 4-8 zaznajamiali się lub przypominali sobie informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych. Tematyka ta była związana z – „Zasadami bezpiecznego posługiwania się komputerem i urządzeniami mobilnymi”, „Netykietą”, „Cyberprzemocą”, „Uzależnieniami”.

Uczennice klasy 6a przeprowadziły w klasach 1-3 lekcję otwartą, na której wyjaśniały zasady bezpieczeństwa w Sieci swoim młodszym koleżankom i kolegom.

Uczniowie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci – w domach i na lekcji.

Galeria