Uwaga!

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do obiadów szkolnych na okres wrzesień – październik 2021r. Wnioski składa się w siedzibie MOPS-u ul. Generała Władysława Sikorskiego 4 w Głogowie.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 792,00 zł.

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+.

W momencie otrzymania dofinansowania do obiadów, prosimy o przyniesienie decyzji do pani intendentki szkolnej lub do świetlicy szkolnej.