Uwaga! REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Proszę o zapoznanie się ze zmienionym terminarzem oraz nowymi zasadami składania wniosków rekrutacyjnych.

Uwaga – zmiana terminów i zasad składania wniosków rekrutacyjnych

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM TERMINARZEM ORAZ ZMIENIONYMI ZASADAMI NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Elemento –

dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną

https://glogow.elemento.pl/elemento-parents/main!execute.action

 

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

 

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 15 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do szkoły podstawowej pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 – sekretariat@sp2glogow.pl
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 – sp3@www.glogow.pl
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 – sp6@www.glogow.pl
 4. Szkoła Podstawowa nr 7 – sp7sek@interia.pl
 5. Szkoła Podstawowa nr 8 – sp8@www.glogow.pl
 6. Szkoła Podstawowa nr 9 – sp9@www.glogow.pl
 7. Szkoła Podstawowa nr 10 – sp10@www.glogow.pl
 8. Szkoła Podstawowa nr 11 – sekretariat@sp11.glogow.pl
 9. Szkoła Podstawowa nr 12 – sp12@www.glogow.pl
 10. Szkoła Podstawowa nr 13 – sp13@glogow.um.gov.pl
 11. Szkoła Podstawowa nr 14 – sp14_2@demetria.glogow.um.gov.pl

 

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „szkołę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „szkoły pierwszego wyboru”.

 

Dyrektor „szkoły pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

 

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

 

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego
i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

 

Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

 

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!!

 

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do szkoły pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwą szkołę, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych
w systemie oraz w późniejszym etapie wynik rekrutacji.