Uwaga rodzice!!!

„Profilaktyka prozdrowotna
w Gminie Miejskiej Głogów – zajęcia dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych oraz seanse profilaktyczne w grocie solnej”

współfinansowanego przez

GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. oraz FUNDACJĘ KGHM POLSKA MIEDŹ

Indywidualne wejścia do groty solnej realizowane są w ramach projektu „Profilaktyka prozdrowotna w Gminie Miejskiej Głogów – zajęcia dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych oraz seanse profilaktyczne w grocie solnej”, który skierowany jest do uczniów
klas I – VIII głogowskich publicznych szkół podstawowych, zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
Grota solna do realizacji voucherów udostępniona jest:
– w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele od 10:00 do 21:30,
– we wtorki i czwartki od 10:00 do 16:00.

Voucher jest ważny do 31 maja 2020 r.
Zapraszam chętnych rodziców, po odbiór voucherów do sekretariatu szkoły.