UWAGA!

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 20.03.2018 r. do dnia 27.04.2018r. trwają zapisy do świetlicy szkolnej SP nr 6 na rok szkolny 2018/2019

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. Kompletnie i czytelnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”, należy złożyć w świetlicy szkolnej lub sekretariacie szkoły.

ZGODNIE Z REGULAMINEM ŚWIETLICY DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE  Z ZAKŁADU PRACY O AKTUALNYM ZATRUDNIENIU RODZICÓW(PRAWNYCH OPIEKUNÓW).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 20182/019

WYPRAWKA DLA UCZNIA