VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła w tym roku włączyła się w obchody VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, dzięki podjętym działaniom dołączyła do grona Lokalnych Organizatorów World Multiplication Table Day. W akcji uczestniczyli uczniowie klas III – VI. Od 26 do 28 września 2016 w naszej szkole obchodziliśmy pod hasłem „Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia w szkole i w domu”, którą rozpoczęliśmy od zabawy w Hasło Dnia. Dni te upłynęły w miłej i luźnej atmosferze na zajęciach z matematyki na których, aby powtórzyć tabliczkę, uczniowie grali w gry on-line, karty Grabowskiego, układali piramidę z tabliczką mnożenia, wykonywali własne gry oraz przygotowywali plakaty. Także w czasie przerw uczniowie mogli powtarzać tabliczkę mnożenia na ustawionych na korytarzach stołach. Układając memory, domino, karty oraz grając tradycyjnymi kostki do gry. Na zakończenie 30 września w piątek przeprowadziliśmy Egzaminy MT Expert . Na korytarzu szkolnym zostały powołane komisje z uczniów klas III – VI. Każdy, kto chciał zdać egzamin z tabliczki mnożenia – podchodził do stolika komisji i wybierał los. Na jednym losie znajdowało się pięć pytań z tabliczki mnożenia. Każdy, kto odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania – otrzymywał tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” oraz symboliczną legitymację. Komisje egzaminowały uczniów w języku polskim i angielskim.

Galeria zdjęć –> kliknij