Warsztaty o przemocy i agresji

Uczniowie klas V-VIII w dniu 23.11.2023r. uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych zorganizowanych przez pedagoga szkolnego, a prowadzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Główny cel jaki przyświecał tym spotkaniom to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjantki.

  Policjantka dużo mówiła również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania policjantka wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśniła czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu. Pamiętajcie, że nie można:

  • – stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować);
  • – rejestrować filmów i zdjęć wbrew woli dziecka;
  • – publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji;
  • – tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

Galeria